Pravila i uslovi korišćenja

Ova pravila i uslovi korišćenja uređuju Vašu upotrebu sajta „Malino.rs“ bilo koje povezane aplikacije ili softvera i bilo koji društveni i medijski sadržaj dostupan od strane „Malino.rs“(Platforma) kao i učešće u bilo kojoj od usluga pruženih putem Platforme. Ovi uslovi su sporazum između „Malino.rs“ i Vas. Ako koristite bilo koju Platformu slažete se da ste pročitali i razumeli ove uslove da ih prihvatate i slažete se da ćete biti obavezani sa ovim uslovima. ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od dole navedenim uslovima ne dodeljujemo Vam pravo korišćenja Platforme.

Registracija

Pristup i korišćenje platforme je namenjeno za neregistrovane i registrovane korisnike. Da biste se registrovali i koristili Platformu morate uneti tačne informacije o nalogu, uključujući ali ne ograničavajući se na korisničko ime,ime i prezime,adresu e-pošte. Vi ste odgovorni za ažuriranje informacija na svom nalogu kako biste ga činili tačnim i pouzdanim.

Sama registracija na Platformu je besplatna i dostupna na više mesta na Platformi.

Dečija upotreba

Platforma je sigurna ali generalno nije usmerena prema deci mlađoj od 13 godina i ne prikupljamo namerno informacije od dece mlađe od 13 godina za Platformu. Pošto nemamo informacije o godinama naših korisnika i posetilaca, u koliko se dogodi da se prikupe informacije od osoba mlađih od 13 godina, dužni smo da ih odmah obrišemo bez predhodnog obaveštenja onog momenta kada nas neko obavesti ili sami otkrijemo njihovo postojanje.

Platforma i dozvoljene upotrebe

Platforma se može koristiti za svoje lične potrebe kupovine ili prodaju i plaćene usluge reklamiranja. Da biste osigurali da su Platforma i Platform sadržaj dostupni svim korisnicima da uživaju, zastupate, garantujete i saglasni ste da nećete dozvoliti ili omogućiti trećoj strani da uradi bilo koje od sledećeg: (1) krši ove uslove; (2) vrši komercijalnu upotrebu Platforme koja je dizajnirana da monetizuje proces prijavljivanja, prikupljanje i korištenje bilo kakvih ličnih podataka koje pružaju drugi korisnici, ili pristup sadržaju Platforme; (3) koristi platformu za bilo koju svrhu koja je nezakonita, povredna, štetna, pretnja, mučna, klevetnička, uvredljiva, opsesivna, invazivni prema drugoj privatnosti, mržnja, lažni ili zlonamjerni; (4) uznemiri ili zagovara uznemiravanje druge osobe; (5) prenose „neželjenu poštu“, „lančana pisma“, ili neželjenu poštu ili „spamovanje“; (6) uključuje slanje bilo kog virusa, trojanskog konja, crva, štetnog koda, mehanizma za isključivanje ili sličnog mehanizma; (7) promoviše informacije koje znate lažne, dovode u zabludu ili promovišu ilegalne aktivnosti ili ponašanje; (8) ometati platformu ili bilo koji server ili mrežu koja je uključena u rad platforme; (9) sa Platforma prikupiti ili sakupljati imena drugih korisnika u svrhu prenosa na druge korisnike neželjenih reklamnih poruka; (10) pristupiti ili pokušati da pristupite bilo kojem delu Platforme ili sadržaju Platforme na bilo koji način osim putem Veb lokacije ili Platforme ili da koristite automatizovane alate za upravljanje Platformom (tj. Skripte, robote i sl.); (11) preprodaja, iznajmljivanje, zajam ili sublicencu Platforma ili Platform sadržaj; ili (12) na drugi način krši bilo koji lokalni, nacionalni ili drugi važeći zakon ili propis.

Ako postanete svesni bilo kakve neovlašćene upotrebe platforme ili sadržaja platforme, morate odmah da Nas pismeno obaveste na e-mail adresu. U slučaju da je neovlašćena upotreba izvršena preko vašeg računa od strane treće strane, preduzmite sve korake neophodne da biste prekinuli takvu neovlašćenu upotrebu i sarađivali sa nama kako bi se moglo opravdano zahtevati da zaustvimo neovlašćenu upotrebu.

BILO KOJOJ UPOTREBI PLATFORME KOJA NIJE SPECIFIČNO DOZVOLJENA POD OVIM USLOVIMA JE STROGO ZABRANJENA I MOŽE REZULTATI TRAJNU ZABRANU KORŠĆENJA PLATFORME.

Vaša privatnost

Veoma smo osetljivi na probleme privatnosti naših korisnika. Naš Pravilnik o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje nam možete pružiti dok koristite Platformu i način kako postupamo sa ličnim podacima i štitimo ih.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Lični podaci će se koristiti samo za podršku, informacije i usluge kupaca. Platforma garantuje jednostavno korišćenje i na Vašu želju brisanje profila. Sve lične informacije će biti uklonjene.

Copyright © Malino.rs